صفحه اصلی / Tag Archives: موسسه کاسپین

Tag Archives: موسسه کاسپین

یک مادر بیمار با حالت تشنج در تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین کرمان + فیلم

یک مادر بیمار با حالت تشنج در تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین کرمان

روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۷غارت شدگان موسسه کاسپین کرمان در مقابل شعبه میدان بسیج در اعتراض به غارت اموالشان دست به اعتصاب زدند. غارت شدگان اقدام به پرتاب گوجه به این موسسه حکومتی کردند. غارت شدگان شعار می دادند: بگو مرگ بر سیف در این تجمع ٬ دو تن از …

بیشتر

اعتراض غارت شدگان کاسپین در تهران با شعار توپ تانک فشفشه سیف باید گم بشه + فیلم

اعتراض غارت شدگان کاسپین در تهران با شعار توپ تانک فشفشه سیف باید گم بشه

روز چهار شنبه۲۶ اردیبهشت ماه ۹۷ غارت شدگان موسسه حکومتی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در مقابل دادسرای جرائم پولی و بانکی در خیابان فاطمی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. غارت شدگان خشمگین شعار می دادند: توپ تانک فشفشه این سیف باید گم بشه باید گم بشه بگو …. …

بیشتر

تجمع اعتراضی خشمگینانه غارت شدگان در رشت با شعار نماینده ها دزدن + فیلم

تجمع اعتراضی خشمگینانه غارت شدگان در رشت با شعار نماینده ها دزدن

صبح روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه؛ جمعی از غارت شدگان در رشت؛ در مقابل ساختمان موسسه کاسپین در این شهر؛ دست به تجمع و اعتراض زدند. غارت شدگان بر روی شیشه های این موسسه نوشته اند: با حیله مجوز پولامونو دزدیدن غارت شدگان ٬خشمگینانه شعار می دهند: نماینده ها …

بیشتر

تجمع زنان خشمگین غارت شده موسسه کاسپین در رشت با شعار مجلس و دولت دزدند + فیلم

تجمع زنان خشمگین غارت شده موسسه کاسپین در رشت

صبح امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه؛ جمعی از غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت؛ دست به تجمع اعتراضی زدند. در این تجمع که بیشتر آنها را زنان غارت شده تشکیل می دادند٬ تجمع کنندگان با سنگ به درب و شیشه های موسسه می کوبیدند و فریاد می زدند: دزدای …

بیشتر

راهپیمایی مالباختگان موسسات مالی مقابل مجلس و خیابانهای اطراف + فیلم

صبح امروز مالباختگان مؤسسه‌های کاسپین و آرمان وحدت و ثامن الحجج و البرز ایرانیان ٬ براساس فراخوان قبلی ٬مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند.

صبح امروز مالباختگان مؤسسه‌های کاسپین و آرمان وحدت و ثامن الحجج و البرز ایرانیان ٬ براساس فراخوان قبلی ٬مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. روز شنبه ۱۲ اسفندماه۹۶ جمعی از مالباختگان مؤسسات مالی کاسپین و آرمان و البرز ایرانیان و ثامن الحجج پس از تجمع مقابل مجلس دست به راهپیمایی …

بیشتر