صفحه اصلی / Tag Archives: مالباختگان کاسپین (صفحه 5)

Tag Archives: مالباختگان کاسپین

ایران – اعلام تجمع بزرگ مالباختگان کاسپین در تهران

ایران - اعلام تجمع بزرگ مالباختگان کاسپین در تهران

ایران – اعلام تجمع بزرگ مالباختگان کاسپین در تهران مالباختگان و غارت شدگان کاسپین فراخوان به تجمع اعتراضی در روز ۲۹ آبان دادند. غارت شدگان کاسپین طی فراخوانی اعلام کردند روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۹۶ ساعت ۱۰  صبح در تهران در مقابل دادستانی دست به تجمع اعتراضی خواهند زد. …

بیشتر

ایران- اعتراض مالباختگان کاسپین مقابل ساختمان مرکزی در تهران+فیلم

ایران- اعتراض مالباختگان کاسپین مقابل ساختمان مرکزی در تهران+فیلم

ایران- اعتراض مالباختگان کاسپین مقابل ساختمان مرکزی در تهران+فیلم مالباختگان موسسه حکومتی کاسپین بار دیگر در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. روز چهارشنبه۱۴آبانماه۹۶ مالباختگان و غارتشدگان موسسه کاسپین که تحت پوشش سپاه پاسدارن است در اعتراض به غارت سرمایه هایشان مقابل ساختمان مرکزی این موسسه در تهران تجمع اعتراضی برگزار …

بیشتر

ایران – فراخوان به تجمع اعتراضی مالباختگان در نمایشگاه مطبوعات

فراخوان به تجمع اعتراضی مالباختگان در نمایشگاه مطبوعات

ایران – فراخوان به تجمع اعتراضی مالباختگان در نمایشگاه مطبوعات مالباختگان و سپرده گذاران کاسپین فراخوان به تجمع اعتراضی در نمایشگاه مطبوعات در تهران دادند. مالباختگان کاسپین اعلام کردند که جهت افشاگری و مصاحبه با مطبوعات  ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۲ آبان ماه ۹۶ در نمایشگاه مطبوعات در مصلی …

بیشتر

ایران – تحصن مالباختگان کاسپین و درگیری آنها با کارمندان این شعبه در اردبیل+فیلم

ایران - تحصن مالباختگان کاسپین و درگیری آنها با کارمندان این شعبه در اردبیل+فیلم

ایران – تحصن مالباختگان کاسپین و درگیری آنها با کارمندان این شعبه در اردبیل+فیلم مالباختگان و غارت شدگان کاسپین در اردبیل در داخل شعبه این موسسه به تحصن نشستند. روز یکشنبه ۷ آبان ماه ۹۶ مالباختگان و سپرده گذاران کاسپین در اردبیل در اعتراض به غارت اموال و سپرده هایشان …

بیشتر

ایران – تجمع مالباختگان کاسپین مقابل کاخ دادگستری در تهران

ایران - تجمع مالباختگان کاسپین مقابل کاخ دادگستری در تهران+فیلم

ایران – تجمع مالباختگان کاسپین مقابل کاخ دادگستری در تهران مالباختگان و غارت شدگان کاسپین در مقابل کاخ دادگستری در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. صبح امروز یکشنبه ۷ آبان ماه ۹۶ صدها تن از غارت شدگان کاسپین بر اساس فراخوان قبلی در اعتراض به غارت اموال و سپرده‌های خود …

بیشتر