صفحه اصلی / Tag Archives: حقوق بشر٬گلرخ ایرایی٬زندان٬اعدام

Tag Archives: حقوق بشر٬گلرخ ایرایی٬زندان٬اعدام

عدم امنیت جانی و انتقال گلرخ ایرایی و آتنا دائمی به بند دیگر در زندان قرچک ورامین

عدم امنیت جانی و انتقال گلرخ ایرایی و آتنا دائمی به بند دیگر در زندان قرچک ورامین

  زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی هم اکنون با افت فشار خون؛ مشکل کلیه و کم کردن ۱۳ کیلو وزن همچنان بر اعتصاب غذای خود با خواسته انتقال به زندان اوین تاکید و اصرار دارد. این در شرایطی است که ۳۵ روز از اعتصاب غذای وی می گذرد. به گزارش …

بیشتر

خلاصه ای از شرایط و وضعیت گلرخ ایرایی در چهاردهمین روز اعتصاب غذا

خلاصه ای از شرایط و وضعیت گلرخ ایرایی در چهاردهمین روز اعتصاب غذا

  پس از عدم انتقال دو زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی به زندان اوین و بی توجهی مسئولین قضایی جمهوری اسلامی ایران؛ گلرخ ابراهیمی ایرایی همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه داده است. به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ زندانی سیاسی گلرخ …

بیشتر

نامه مادر شهرام احمدی در خصوص اتهامات ناجوانمردانه به گلرخ ایرایی

نامه مادر شهرام احمدی در خصوص اتهامات ناجوانمردانه به گلرخ ایرایی

نامه مادر شهرام احمدی در خصوص اتهامات ناجوانمردانه به گلرخ ایرایی مادر شهرام احمدی: جرم خانم گلرخ ابراهیمی دفاع از جان انسانهایی است که دراین خفقان ازجان خود گذشتند و سکوت هارا شکستند و فریاد آزادگی سردادند. مادر زنده یاد شهرام احمدی ٫ در خصوص سناریو و اتهامات ناجوانمردانه به …

بیشتر