صفحه اصلی / Tag Archives: اعتصاب غذا

Tag Archives: اعتصاب غذا

سومین روز اعتصاب غذای اعتراضی زندانیان اهل سنت رجایی شهر

سومین روز اعتصاب غذای اعتراضی زندانیان اهل سنت رجایی شهر

روز دوشنبه ۴ تیر ماه؛ سومین روز اعتصاب غذای اعتراضی زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت در زندان رجایی شهر است. ۲۶ تن از زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت که در بند ۷ سالن ۲۱ این زندان محبوس هستند؛ از روز ۲ تیر در اعتراض به هتک حرمت زنان در ایرانشهر …

بیشتر

تطمیع دو زندانی قاتل بوسیله مواد مخدر برای شکنجه سهیل عربی

تطمیع دو زندانی قاتل بوسیله مواد مخدر برای شکنجه سهیل عربی

زندانی سیاسی سهیل عربی توسط حفاظت اطلاعات زندان تهران بزرگ در معرض اذیت و آزار شکنجه قرار دارد. بر اساس گزارشهای رسیده به کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ زندانی سیاسی سهیل عربی هم اکنون در انفرادی زندان تهران بزرگ در معرض تهدید گماشتگان حفاظت اطلاعات زندان …

بیشتر

بازگشت گلرخ ایرایی و آتنا دائمی به زندان اوین

بازگشت گلرخ ایرایی و آتنا دائمی به زندان اوین

دو فعال مدنی زن پس از ماهها اعتراض و اعتصاب به بند زنان زندان اوین بازگردانده شدند. به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام ٬گلرخ ایرایی و آتنا دائمی، دو فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین به زندان اوین بازگردانده شدند. گلرخ ابراهیمی ایرایی پس از …

بیشتر

اعتصاب غذای زندانی قطع نخاعی در سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه

اعتصاب غذای زندانی قطع نخاعی در سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه

دو برادر زندانی در سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زده اند. به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام ٬دو برادر به نامهای داوود قاسم زاده و بهاءالدین قاسم زاده مدت ۸ سال است که در زندان ارومیه به اتهام قتل در حال تحمل …

بیشتر

گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران در فروردین ماه ۱۳۹۷

گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران در فروردین ماه ۱۳۹۷

در اولین ماه سال ۱۳۹۷ به جمعبندی نقض حقوق بشر می پردازیم. پرواضح است که آمار و ارقام ارائه شده از نقض حقوق بشر در ایران؛ متاسفانه بدلیل سانسور و عدم اطلاع رسانی شفاف؛ آمار نهایی و کاملی نیست. در این گزارش به اعتراض و اعتصاب غذای زندانیان؛ اعدام و …

بیشتر