صفحه اصلی / Tag Archives: اطلاعات کاشان

Tag Archives: اطلاعات کاشان

ایران-یک سال و نیم حبس به خاطر سرودن شعر الفبا

ایران-یک سال و نیم حبس به خاطر سرودن شعر الفبا محمد مهدوی فر ؛به خاطر سرودن شعر «الفبا» به یکسال و نیم حبس در دادگاه یک و نیم دقیقه ای محکوم شد پرونده محمد مهدوی فر : شاکی: واحد اطلاعات سپاه کاشان متهم: محمد مهدوی فر (تخریب چی و غواص …

بیشتر