آخرین وضعیت از اعتراضات سراسری دانشجویان دانشگاه‌های مختلف تهران همراه با مردم + فیلمها

اعتراضات سراسری دانشجویان و مردم در تهران و سایر شهرها وارد چهارمین روز خود شد.  در دانشگاه امیرکبیر دانشجویان در مقابل درب ورودی تجمع کردند و شعار می‌دهند. عوامل حکومتی در هراس از گسترش اعتراضات و پیوستن مردم به دانشجویان درهای دانشگاه تهران و امیر کبیر را بسته اند و دانشجویان در دانشگاه محبوس شده … ادامه خواندن آخرین وضعیت از اعتراضات سراسری دانشجویان دانشگاه‌های مختلف تهران همراه با مردم + فیلمها