بازداشت و ضرب و شتم یک نوجوان ۱۵ساله مریوانی به‌ دلیل اعتراض به مرگ فرهاد خسروی کولبر ۱۴ ساله

یک نوجوان ۱۵ ساله اهل مریوان به نام میلاد فیضی پور به دلیل اعتراض به کشتار کولبران و بویژه مرگ دو کولبر جوان ،فرهاد خسروی و برادرش آزاد خسروی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. روز یکشنبه اول دی ماه ۹۸میلاد فیضی پور نوجوان ۱۵ ساله‌ای که به دلیل اعتراض به مرگ آزاد خسروی کولبر … ادامه خواندن بازداشت و ضرب و شتم یک نوجوان ۱۵ساله مریوانی به‌ دلیل اعتراض به مرگ فرهاد خسروی کولبر ۱۴ ساله