صفحه اصلی / حقوق بشر / اسامی ۱۶۶ تن از محکومین به اعدام در زندان مرکزی ارومیه
اسامی ۱۶۶ تن از محکومین به اعدام در زندان مرکزی ارومیه
اسامی ۱۶۶ تن از محکومین به اعدام در زندان مرکزی ارومیه

اسامی ۱۶۶ تن از محکومین به اعدام در زندان مرکزی ارومیه

 

زندان مرکزی ارومیه با تراکم جمعیت بالا یکی از اصلی ترین زندانهای استان آذربایجان غربی است.  در گزارشی که توسط همکاران کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام تهیه شده است؛ اسامی ۱۶۶ از محکومین به اعدام در بندهای مختلف زندان مرکزی ارومیه جمع آوری و جهت اطلاع هموطنان منتشر می شود.
اکثریت این زندانیان به اتهام قتل و سرقت مسلحانه به اعدام محکوم شده اند. حداقل ۳۶ تن از زندانیان نیز به اتهام مواد مخدر محکوم به اعدام هستند. یکی دیگر از محکومین به اعدام نیز هدایت عبدالله پور از زندانیان سیاسی می باشد.

اسامی تعدادی از محکومین به اعدام بندهای ۱ تا ۴

متهمین به قصاص و قتل و سرقت مسلحانه

۱. رضاآگور فرزند حسین
۲. جعفر اردشیری فرزند باقر
۳. محمد تیموری فرزند رضا
۴. بابک پیری فرزند قدت
۵. خلیل آگوش فرزند عثمان
۶. حسین کتلان لو فرزند جلال
۷. نایب عباسپور فرزند احمد
۸. ابراهیم بهزادی فرزند سلیم
۹. حاتم خویی فرزند قاسم
۱۰. نوبخت صحرایی فرزند احمد
۱۱. کمال سلطانی فرزند محمد
۱۲. هیمن بنانوند فرزند محمد
۱۳. محمدی فرزند محمدرسول
۱۴. سعید تنها فرزند کریم
۱۵. محمد علی میرزالو فرزند عبدالحلیم
۱۶. حمید خورشیدی فرزند درویش
۱۷. شهباز ابراهیمی فرزند احمد
۱۸. عروج علی اصل حسینی فرزند پرویز
۱۹. کمال سعیدی فرزند قادر
۲۰. عزت طاهری فرزند رحمان
۲۱. محمد عارف نجفکن فرزند محمد صادق
۲۲. سعید عبدالهی دیزجی فرزند علی بابا
۲۳. عبدالله بنایی فرزند عثمان
۲۴. مجید خلیل کانلی فرزند صالح
۲۵. مجتبی کهریزی فرزند علی
۲۶. ناصر جوانبخت فرزند هرمان
۲۷. عبدی فرزند سامی
۲۸. مصطفی احمد زاده فرزند محمد
۲۹. حسین آقا زاده فرزند اسماعیل
۳۰ . صمد بهزادی فرزند وهاب
۳۱. عثمان خاکزاد فرزند محمد
۳۲. ابراهیم فاقع فرزند محمد
۳۳. طیب شیخ نژاد فرزند محمد
۳۴. رحمان داداش زاده فرزند محمد سلیم
۳۵. داریوش داداش زاه فرزند محمد سلیم
۳۶. اصغر داداش زاده فرزند محمد سلیم
۳۷. فردین حسن زاده فرزند نوروز علی
۳۸. ناعی عمر زاده فرزند عمر
۳۹. ساجی عمر زاده فرزند عمر
۴۰. حمدالله محمدزاده فرزند چنگیز
۴۱. حمید مصلح گنبدی فرزند مصطفی
۴۲. سعید آرمد فرزند کشو
۴۳. فرهاد سلیمانی فرزند عیسی
۴۴. حسن فاضلی پور فرزند درویش
۴۵. رمضان شیخو فرزند ابوبکر
۴۶. خلیل صالحی فرزندحسین
۴۷. انورعبداللهی فرزنداسد
۴۸. ادریس جبارزاده فرزند هاشم
۴۹. عبدالله محمد پور فرزند هادی
۵۰. عبدالصمد منافی فرزند حسین
۵۱. محمد خضر پور فرزند خذر
۵۲. محمد امین منافی فرزند فؤاد
۵۳. عبدالسمیع منافی
۵۴. علی عبداللهی فرزند عبدالله
۵۵. صالح منافی فرزند سلطان
۵۶. قانع منافی فرزند حسین
۵7. جعفر اسماعیلی فرزند محمد
۵۸. خدابرق صحرایی فرزند حسین
۵۹. عثمان صحرایی فرزند محمد علی
۶۰. حسین رحیمی فرزند حبیب
۶۱. حسین اعتصام فرزند جمشید
۶۲. مصطفی نعمانی فرزند سلیم
۶۳. مهدی مصطفی زاده فرزند مزید
۶۴. سعید صوفی فرزند فرزند عبدالله
۶۵. آواک جوانمرد فرزند احمد
۶۶. صلاح جوانمرد فرزند احمد
۶۷. رسول کاوانی فرزند محمد
۶۸. رمضان احمدپوری فرزند صالح
۶۹. پرویز سعید وند فرزند نقی
۷۰. اسماعیل نعمت پور بشیر
۷۱. محمد روشنی فرزند علی
۷۲. اسد کشاورز فرزند یدالله
۷۳. غلامرضا امیری فرزند
۷۴. مقدم علیزاده فرزند علی
۷۵. قربان لک فرزند فیروز
۷۶. موسی مسلم پور فرزند اسماعیل
۷۷. محمد حسن هاشمی فرزند غلام رضا
۷۸. محمد اعظم فرزند زلفعلی
۷۰. فرمان امیر پور فرزند محمد
۸۰. احمد اکبری فرزند جواد
۸۱. اوروز علی امیر نژاد فرزند محمد
۸۲. مرتضی اشرفی فرزند بهروز
۸۳. صیاد خانیار فرزند گلاب
۸۴. محمد فرهاد دوست فرزند والی
۸۵. علی جلیل اقدم باقر
۸۶. داوود اکبری فرزند منوچهر
۸۷. کاظم عبدالعالی پور فرزند عبدالعلی
۸۸. یوسف خرمی فرزند لزگی
۸۹. اسلام رشید پور فرزند جعفر
۹۰. حسین دولتخانی فرزند فریدون
۹۱. محمد محمد زاد فرزند مرادعلی
۹۲. محسن مصطفی زاده یوسف
۹۳. حمزه جباری فرزند عباس
۹۴. بیت الله مطلبی
۹۵. حمید بخشی فرزند رحمان
۹۶. صالح صبری فرزند امیر
۹۷. عبدالحسین چابک فرزند
۹۸. رضا فرمان بردار فرزند کاظم
۹۹. رحمان قیطرانی فرزند حسین
۱۰۰. یوسف پور علی فرزند سلیمان
۱۰۱. حسین حقیب فرزند رحمت
۱۰۲. سلمان خانعلی لو فرزند حسین قلی
۱۰۳. صیاد اعتصامی فرزند حمید
۱۰۴. علی محمد پور فرزند سیف علی
۱۰۵. بابک اصلانی فرزند سلمان
۱۰۶. میرعلی ملکزاده فرزند محمد
۱۰۷. حمید شیعی پور
۱۰۸. شاهین غلامی فرزند
۱۰۹. مهدی آذریون فرزندحسین
۱۱۰. اکبر چوپانی فرزند قربانعلی
۱۱1. علی سلیمانی
۱۱۲. عبدالرحیم منصور فرزند عبدالله
۱۱۳. زین العابدین حسین زاده فرزند حسین

اسامی زندانیان قصاصی – روان درمانی ۱
۱۱۴. سعید محمدی
۱۱۵. حمید میرزایی
۱۱۶. ارسلان یاسینی
۱۱۷. مهدی عبدیل نزاد
۱۱۸. ایوب وجدی
۱۱۹. رامین نظری

اسامی زندانیان محکوم به قصاص – روان درمانی ۲
۱۲۰. محمد نعمتی
۱۲۱. زرار پیغامی

اسامی زندانیان بند ۱۲

۱۲۲. داوود میهن دوست
۱۲۳. هدایت عبدالله پور فرزند ابوبکر عضو حزب دمکرات
۱۲۴. هژیر ایران نژاد فرزند عثمان جرم مواد مخدر

اسامی تعدادی از زندانیان زیر حکم قصاص و محکوم به اعدام بند جوانان
۱۲۵. امیر محمد پور فرزند محمد اهل بوکان
۱۲۶. پژمان پیری اهل ارومیه
۱۲۷. سیروان احمد پور اهل سردشت
۱۲۸. اسلام پورمند اهل میاندوآب
۱۲۹. فاروغ دریایی اهلاشنویه
۱۳۰. علیرضا شاگویی اهل خوی

اسامی تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام بند ۱۵ – مواد مخدر

۱۳۱. طاهر شایان
۱۳۲. علی زندی
۱۳۳. حسین سروری
۱۳۴. تقی ابراهیمی
۱۳۵. علی منداس
۱۳۶. پنجعلی حسینی
۱۳۷. جهانگیر نوجوان
۱۳۸. هزار علیزاده
۱۳۹. فرامرز حسینی
۱۴۰. نصرت آلوسی
۱۴۱. فکری هلاله
۱۴۲. حفظ الله عباسی
۱۴۳. حسین با اخلاق
۱۴۴. ابوبکر اروندیان
۱۴۵. آرام قادری نیا
۱۴۶. توفیق جهانگیری
۱۴۷. حمید یوسفی
۱۴۸. بنی صدر تیموری
۱۴۹. شهاب اخوان ابراهیمی
۱۵۰. ابراهیم خضری
۱۵۱. ارشد جهانگیر زاده
۱۵۲. اکبر علیزاده
۱۵۳. بهنام شایان
۱۵۴. شعبان نبی زاده
۱۵۵. امیر عبدالله زاده
۱۵۶. خدیر انزلی
۱۵۷. فاروغ اسلام سکان
۱۵۸. امیر منلی
۱۵۹. رامین جنگلی
۱۶۰ احمد درویش پور
۱۶۱. بایزید رشانی
۱۶۲. سیف الدین محمد پور
۱۶۳. محمد پور
۱۶۴. حیدر
۱۶۵. رامین
۱۶۶. حاجی مصطفی

به کانال جوانه ها در تلگرام بپیوندید
https://telegram.me/javanea

مطلب مرتبط

بازداشت یک فعال مدنی در اهواز از سوی وزارت اطلاعات

بازداشت یک فعال مدنی در اهواز از سوی وزارت اطلاعات

  اداره اطلاعات اهواز ماجد سوارى فعال مدنى اهوازى را بازداشت كرد. به گزارش کانون …