درباره ما

سایت جوانه ها بازتاب حرفها ٬خبرها و دردهای شما است

ما خواهان ایرانی آزاد و صلح جو ٬ایرانی بدون اعدام و زندان و شکنجه هستیم.
سایت جوانه ها بیان کننده مشکلات و مطالبات برحق کارگران ٬فرهنگیان ٬ دانشجویان ٬ پرستاران ٬ اقلیت های قومی و مذهبی ٬زنان و زندانیان است
ما در این مجموعه با حفظ استقلال خبری و کاری در پی آن هستیم که بدون سانسور مطالبات مردم ایران را بازتاب دهیم و در این مسیر دستان  شما .را به عنوان همکاران خود می فشاریم

ما به هیچ حزب و جریانی وابسته نیستیم و خواهان برچیده شدن نظام ولایت فقیه از ایران هستیم . خبرنگاران ما دوستانی هستند که بطور افتخاری .اخبار و تحولات را در اختیارمان قرار می دهند

ما خواهان ایرانی هستیم که زنان و جوانان در آن بخاطر نحوه پوشش و انتخاب نحوه زندگی خود مورد تحقیر و توهین قرار نگیرند و حقوقشان همانگونه که شایسته زن ایرانی است تامین گردد.

ما خواهان ایرانی هستیم که در آن آحاد ملت در انتخاب دین و عقیده خود آزاد باشند و یه این دلیل به زندان نیفتند.
ما هزینه هایمان را از طریق شبکه دوستان و یاران جوانه ها تامین می کنیم

ایمیل ما:

javanehha617@gmail.com