صفحه اصلی / Tag Archives: کارگران خدماتی٬شرکت آلومینیوم المهدی٬تجمع اعتراضی

Tag Archives: کارگران خدماتی٬شرکت آلومینیوم المهدی٬تجمع اعتراضی

تجمع اعتراضی کارگران خدماتی شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل

تجمع اعتراضی کارگران خدماتی شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل

تجمع اعتراضی کارگران خدماتی شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل صبح امروز شمار زیادی از کارگران خدماتی شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل تجمع اعتراضی برگزار کردند. امرروز دوشنبه ۱۰ آبان حدود ۵۰۰  نفر از کارگران خدماتی شرکت آلومینیوم “المهدی هرمزآل” در اعتراض به عدم پرداخت 6 ماه حق بیمه تامین اجتماعی خود، در …

بیشتر