صفحه اصلی / Tag Archives: کارخانه سیمان بهبهان٬جوانان بیکار٬

Tag Archives: کارخانه سیمان بهبهان٬جوانان بیکار٬

بستن جاده کارخانه سیمان بهبهان توسط جوانان بیکار

  جوانان بیکار بهبهانی جاده کارخانه سیمان بهبهان را بستند و مانع بارگیری و خروج ماشین آلات شدند . صبح روز دوشنبه ۱۰ آبان جمعی از جوانان بیکار بهبهانی برای دومین بار طی یک هفته اخیر جاده منتهی به کارخانه سیمان بهبهان را بستند و مانع از بارگیری و خروج …

بیشتر