صفحه اصلی / Tag Archives: نیشکر هفت تپه

Tag Archives: نیشکر هفت تپه

ششمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌ تپه + فیلم

ششمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌ تپه

کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه مقابل درب مدیریت شرکت برای ششمین روز دست به اعتصاب و اعتراض زدند. صبح امروز جمعه۱۸اسفندماه۹۶ کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با وجود اعلام تعطیلی از سوی کارفرما ولی باز هم به صورت متحدانه دست به تجمع در داخل شرکت زدند. نماینده کارگران در این …

بیشتر

  اعتصاب و اعتراض همه بخشهای نیشکر هفت تپه و خاموش کردن کارخانه توسط کارگران

  اعتصاب و اعتراض همه بخشهای نیشکر هفت تپه و خاموش کردن کارخانه توسط کارگران

صبح روز یکشنبه ۱۳ اسفند تمام بخشهای شرکت نیشکر هفت تپه اعم از کشاورزی،کارخانه، تجهیزات، خدمات و پشتیبانی و مهندسی در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست از کار کشیدند و در محوطه شرکت تجمع کردند در این بین غفاری مدیر بخش خوراک دام مانع پیوستن کارگران این قسمت به …

بیشتر

شکستن شیشه های مدیریت نیشکر هفت تپه توسط کارگران بازنشسته خشمگین

شکستن شیشه های مدیریت نیشکر هفت تپه توسط کارگران بازنشسته خشمگین

کارگران بازنشسته خشمگین شرکت نیشکر هفت تپه در داخل شرکت به اعتراضات خود تا غروب ادامه دادند. کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه که از صبح روز شنبه ۱۲ اسفند در محوطه شرکت برای دستیابی به مطالباتشان تجمع کرده بودند ٬بدلیل عدم پاسخگوئی مسئولین شرکت مانع خروج رستمی و سیفوری …

بیشتر

خودکشی یک کارگر نی بر نیشکر هفت تپه + فیلم

خودکشی کارگر جوان نی بر نیشکر هفت تپه + فیلم

یکی از کارگران نی بر نیشکرهفت دست به خودکشی زد.یکی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، در مجاورت محوطهٔ کمپ کارگران نی‌بر خود را به کانال آب انداخت و به زندگی‌اش پایان داد. روز سه شنبه ۸ اسفند جسد بیجان علی نقدی کارگر نی بر نیشکر هفت …

بیشتر

ادامه اعتصاب کارگران بخشهای مختلف شرکت نیشکر هفت تپه

ادامه اعتصاب کارگران بخشهای مختلف شرکت نیشکر هفت تپه

  از صبح امروز شنبه ۵ اسفند ماه ۹۶ کارگران بخشهای دفع آفات، بخش تولید شکر و تجهیزات مکانیکی دست به اعتصاب زده اند و همزمان کارگران بازنشسته آذر ماه نیز وارد محل کارخانه شده و همراه با دیگر کارگران در مقابل محل کوره بخار کارخانه دست به تجمع زده …

بیشتر