صفحه اصلی / Tag Archives: مجتمع نیشکر هفت تپه٬کارگران

Tag Archives: مجتمع نیشکر هفت تپه٬کارگران

تجمع بزرگ کارگران نی بر نیشکر هفت تپه

تجمع بزرگ کارگران نی بر نیشکر هفت تپه

تجمع بزرگ کارگران نی بر نیشکر هفت تپه صبح امروز ۱۵۰۰ نفر دیگر از کارگران نی بر شرکت نیشکر هفت تپه دست به اعتراض در مقابل کارخانه زدند به دنبال اعتصاب و اعتراض روز گذشته بخشی از کارگران نی بر شرکت نیشکر هفت تپه و پایان آن، صبح امروز ۱۵۰۰ نفر دیگر …

بیشتر

اعتراض گسترده و خشمگینانه کارگران نیشکر هفت تپه

اعتراض گسترده و خشمگینانه کارگران نیشکر هفت تپه

اعتراض گسترده و خشمگینانه کارگران نیشکر هفت تپه صبح امروز حدود ۸۰۰ نفر ازکارگران روزمزد و نی بران فصلی کارخانه نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زدند. در این اعتصاب و اعتراض متحدانه که تعدادی از کارگران بازنشسته کارخانه نیز شرکت داشتند کارگران ابتدا با خاموش کردن آسیابهای کارخانه، اقدام …

بیشتر

تجمع اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

تجمع اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

تجمع اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه کارگران نی بر مجتمع کشت‌و صنعت هفت تپه،صبح امروز در اعتراض به عدم دریافت مطالبات صنفی خود از سوی کارفرمای جدید در محوطه کارخانه و در مقابل ساختمان اداری این مجتمع تجمع اعتراضی برگزارکردند. صبح روز چهارشنبه ۱۰ شهریور ماه شماری از از کارگران …

بیشتر