صفحه اصلی / Tag Archives: سفینه روزتا٬سفینه فضایی٬پژوهشگران

Tag Archives: سفینه روزتا٬سفینه فضایی٬پژوهشگران

سفینه روزتا برای ماموریت انتحاری به سوی سطح دنباله دار پی۶۷ حرکت می‌کند

سفینه روزتا برای ماموریت انتحاری به سوی سطح دنباله دار پی۶۷ حرکت می‌کند

سفینه روزتا برای ماموریت انتحاری به سوی سطح دنباله دار پی۶۷ حرکت می‌کند بیش از دوازده سال پس از پرتاب به فضا ماموریت روزتا خاتمه می‌یابدسفینه روزتا در آخرین مرحله از ماموریت خود به سوی سطح دنباله دار ۶۷پی حرکت کرده است. این سفینه که درماه مارس سال ۲۰۰۴ به …

بیشتر