صفحه اصلی / Tag Archives: زندانی سیاسی٬بلوچ٬صابر ملک رئیسی

Tag Archives: زندانی سیاسی٬بلوچ٬صابر ملک رئیسی

داعشی خواندن یکی از زندانیان سیاسی بلوچ برای تشویق زندانیان به کتک زدن آنها

داعشی خواندن یکی از زندانیان سیاسی بلوچ برای تشویق زندانیان به کتک زدن آنها

داعشی خواندن یکی از زندانیان سیاسی بلوچ برای تشویق زندانیان به کتک زدن آنها زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی در دوازدهمین روز اعتصاب غذا بجای رسیدگی پزشکی مورد تهدید قاضی قرار گرفت. وی از بیماری داخلی رنج می برد و نیاز به عمل جراحی دارد، بجای مرخصی استعلاجی توسط قاضی …

بیشتر