صفحه اصلی / Tag Archives: زندانیان رجایی شهر٬اطلاعات

Tag Archives: زندانیان رجایی شهر٬اطلاعات

تحت فشار قراردادن زندانیان رجایی شهر برای جلوگیری از درز اطلاعات به بیرون

تحت فشار قراردادن زندانیان رجایی شهر برای جلوگیری از درز اطلاعات به بیرون

تحت فشار قراردادن زندانیان رجایی شهر برای جلوگیری از درز اطلاعات به بیرون بیش از یک ماه است که برای تحت فشار قراردادن زندانیان و برای اینکه راه انتشار و خروج خبرهای داخل زندان به بیرون را قطع کند سازمان زندانها تلفنهای زندان را دیجیتالی و محدود به استفاده از …

بیشتر