صفحه اصلی / Tag Archives: زندان٫ایران٫فعالین حقوق بشر٫زندان مرکزی زاهدان

Tag Archives: زندان٫ایران٫فعالین حقوق بشر٫زندان مرکزی زاهدان

ایران- جان باختن ۳ زندانی در ۳ روز متوالی در اثر شکنجه و عدم درمان در زندان مرکزی زاهدان

ایران- جان باختن ۳ زندانی در ۳ روز متوالی در اثر شکنجه و عدم درمان در زندان مرکزی زاهدان بنا به گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » طی ۳ روز گذشته ۳ زندانی در بندهای مختلف زندان زاهدان به دلیل شکنجه و عدم درمان …

بیشتر