صفحه اصلی / Tag Archives: روز جهانی کارگر٬زندان رجایی شهر کرج٬فعالان کارگری٬شاهرخ زمانی

Tag Archives: روز جهانی کارگر٬زندان رجایی شهر کرج٬فعالان کارگری٬شاهرخ زمانی

بیانیه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر بمناسبت روز جهانی کارگر

بیانیه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر بمناسبت روز جهانی کارگر

بیانیه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر بمناسبت روز جهانی کارگر در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر در زندان رجایی شهر کرج برگزار گردید٫ ضمن توضیح و تشریح شرایط وخامت بار معیشتی کارگران و حمایت از مطالبات به حق انها٫روز جهانی کارگر به عموم کارگران …

بیشتر