صفحه اصلی / Tag Archives: ایران٫فرانسه٫روحانی٫اعدام٫زندان اوین٫زنان٫نوجوانان

Tag Archives: ایران٫فرانسه٫روحانی٫اعدام٫زندان اوین٫زنان٫نوجوانان

فمن: ایران تحت حاکمیت روحانی یک دیکتاتوری خونین است

سازمان مبارز فمن

فمن: ایران تحت حاکمیت روحانی یک دیکتاتوری خونین است با اجرای یک حرکت اعتراضی همزمان با ورورد روحانی به پاربس به رژیم آدمکشان ایران اعتراض کرد. آنها یک نمایش اعدام را از پل Debilly-bron به نمایش گذاشتند و بر روی بنری نوشتند که “روحانی آزادی را اعدام می کند.”در اطلاعیه …

بیشتر