صفحه اصلی / Tag Archives: اعتصاب غذا

Tag Archives: اعتصاب غذا

بازگشت گلرخ ایرایی و آتنا دائمی به زندان اوین

بازگشت گلرخ ایرایی و آتنا دائمی به زندان اوین

دو فعال مدنی زن پس از ماهها اعتراض و اعتصاب به بند زنان زندان اوین بازگردانده شدند. به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام ٬گلرخ ایرایی و آتنا دائمی، دو فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین به زندان اوین بازگردانده شدند. گلرخ ابراهیمی ایرایی پس از …

بیشتر

اعتصاب غذای زندانی قطع نخاعی در سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه

اعتصاب غذای زندانی قطع نخاعی در سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه

دو برادر زندانی در سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زده اند. به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام ٬دو برادر به نامهای داوود قاسم زاده و بهاءالدین قاسم زاده مدت ۸ سال است که در زندان ارومیه به اتهام قتل در حال تحمل …

بیشتر

گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران در فروردین ماه ۱۳۹۷

گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران در فروردین ماه ۱۳۹۷

در اولین ماه سال ۱۳۹۷ به جمعبندی نقض حقوق بشر می پردازیم. پرواضح است که آمار و ارقام ارائه شده از نقض حقوق بشر در ایران؛ متاسفانه بدلیل سانسور و عدم اطلاع رسانی شفاف؛ آمار نهایی و کاملی نیست. در این گزارش به اعتراض و اعتصاب غذای زندانیان؛ اعدام و …

بیشتر

بدرفتاری با حمیدرضا امینی و محرومیت وی از درمان در زندان تهران بزرگ

بدرفتاری با حمیدرضا امینی و محرومیت وی از درمان در زندان تهران بزرگ

  زندانی سیاسی حمیدرضا امینی هم اکنون در زندان تهران بزرگ بدون درمان و امکان دسترسی به امکانات پزشکی با عوارض ناشی از اعتصاب غذا روبروست. به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام ٬با زندانی سیاسی حمیدرضا امینی در زندان تهران بزرگ بدرفتاری می شود. برای …

بیشتر

۷۰ روز اعتصاب غذای زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی

۷۰ روز اعتصاب غذای زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی

  زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی در هفتادمین روز از اعتصاب غذای خود می باشد. این زندانی سیاسی که همچنان بر ادامه اعتصاب غذای خود تاکید دارد در روزهای گذشته بر اثر وخامت حال چندین بار بیهوش شده و به بیمارستان منتقل شد. گلرخ ابراهیمی ایرایی در اعتراض به انتقال …

بیشتر