صفحه اصلی / Tag Archives: استان٫معلمان٫چهارمحال و بختیاری٫ایران٫فارسان

Tag Archives: استان٫معلمان٫چهارمحال و بختیاری٫ایران٫فارسان

ایران -يك اقدام جدید برای کشاندن مردم به نماز جمعه

ایران -يك اقدام جدید برای کشاندن مردم به نماز جمعه یک هموطن از شهر فارسان گزارش می دهد که جلسه ای ضمن خدمت بسیج فرهنگیان از طرف آموزش و پرورش فارسان در استان چهار محال و بختیاری در مسجد برگزار شد که طی آن به هر معلم یک برگه دادند …

بیشتر