صفحه اصلی / اقتصادی (صفحه 91)

اقتصادی

نشانه های تازه از سیر نزولی اقتصاد چین

میزان تولید و سرمایه گذاری در ماه اوت 2015 در چین کمتر از پیش بینی ها بود که نشانه تازه ای از سیر نزولی در دومین اقتصاد بزرگ جهان تعبیر شده است. تولید کارخانه ها ۶.۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که کمتر از رقم پیش بینی شده …

بیشتر

تصميمات دولت جديد يونان براي باز سازي اقتصاد اين كشور

بدنبال پيروزي آلکسیس سیپراس و حزب سیریزا در انتخابات پارلماني با شعار احیای بانکهای یونان و بازسازی اقتصاد نیمه جان ،آلکسیس سیپراس كه سياست ضد رياضت اقتصادي را در صدر برنامه هايش قرار داده بود برای دریافت کمکهای بین المللی، متعهد به افزایش مالیاتها و کاهش هزینه های عمومی و …

بیشتر