صفحه اصلی / اجتماعی (صفحه 1334)

اجتماعی

ايلام- تجمع دانشجويان دانشگاه پيام نور دهلران

صبح روز سه شنبه7مهر حدود 34 نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور استان ايلام – واحد دهلران دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشجویان به افزايش 150 هزارتومانی شهريه در محل مديريت مالی اين دانشگاه اعتراض كرده و خواهان تعديل شهريه خود شدند. اين افزايش شهريه مربوط به دانشجويان رشته های …

بیشتر

مشهد-تجمع مالباختگان پديده شانديز در مشهد

روزدوشنبه 6 مهر مالباختگان پديده شانديز مقابل دفترمركزی اين موسسه در مشهد تجمع كردند. چندین ماه است كه مالباختگان پديده شانديز در حال برگزاري تجمع هستند اما دولت کمترین توجهی به آنها نمی کند.

بیشتر

بیکار شدن راننده های تریلی در تبریز و آذربایجان شرقی

بنا به خبرهای دریافتی بر اساس یک طرح دولتی از روز دوشنبه 6مهر در آذربایجان شرقي تریلی های قدیمی حق تردد در جاده ها را نخواهند داشت .این خودروها که متعلق به رانندگان و خانواده های محروم هستند دیگر امکان فعالیت نخواهند داشت. این اقدام مأموران زمینه فقر بیشتر و …

بیشتر

تعطیلی واحدهای مصالح ساختمانی در نقاط مختلف آذربایجان شرقی

بنا بر خبر دریافتی روز دوشنبه 6 مهر نزدیک به 40 واحد تولید مصالح ساختمانی توسط مأمورین در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی پلمپ و کارگران این واحدها بیکار شده اند. در پی این اقدام 300 واحد دیگر نیز تهدید شده اند که تعطیل خواهند شد. گفته می شود در ماه …

بیشتر

کرمانشاه -تجمع پرستاران بيمارستان بيستون كرمانشاه

صبح روز دوشنبه 6مهر جمعی از پرستاران بيمارستان بيستون كرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت 3 ماه حق كارانه و اضافه كاری خود در بيمارستان در قسمت مديريت تجمع كرده و خواهان دريافت حقوق و مزايای عقب افتاده خود شدند.

بیشتر