صفحه اصلی / اجتماعی / سنندج- تجمع شماری ازكارگران شركت توليد ظروف يكبارمصرف شاهو

سنندج- تجمع شماری ازكارگران شركت توليد ظروف يكبارمصرف شاهو

صبح روز شنبه 18 مهرماه 94 تعدادی ازكارگران شركت توليد ظروف يكبارمصرف شاهو واقع درشهرك صنعتی سنندج دربلوار دوشان تجمع کردند،این کارگران دراعتراض به نگرفتن حقوق شهريورماه وهمچنين دوماه اضافه كاری درمحوطه اين شركت درشهرك صنعتی سنندج تجمع كرده و خواهان دريافت حقوق عقب افتاده خود شدند.

مطلب مرتبط

بازداشت ۳۰۰ تن از دراویش گنابادی در گلستان هفتم و بیرون کشیدن آنان از اتاق عمل

بازداشت ۳۰۰ تن از دراویش گنابادی در گلستان هفتم و بیرون کشیدن آنان از اتاق عمل

  حدود ۳۰۰ تن از دراویش گنابادی در جریان درگیریهای شب گذشته و صبح امروز …