صفحه اصلی / اجتماعی / بانه – تجمع گروهی ازكاركنان اداره تامين اجتماعی

بانه – تجمع گروهی ازكاركنان اداره تامين اجتماعی

صبح روز شنبه 18 مهر 94 تعدادی ازكاركنان اداره تامين اجتماعی شهرستان بانه در محل اداره تامين اجتماعی تجمع کردند. آنان نسبت به عدم پرداخت حقوق 4 ماه خود اعتراض كرده و خواستار دریافت مطالبات معوقه خود شدند ،اين كاركنان ازخرداد ماه تا کنون حقوق نگرفته اند.

مطلب مرتبط

بازداشت ۳۰۰ تن از دراویش گنابادی در گلستان هفتم و بیرون کشیدن آنان از اتاق عمل

بازداشت ۳۰۰ تن از دراویش گنابادی در گلستان هفتم و بیرون کشیدن آنان از اتاق عمل

  حدود ۳۰۰ تن از دراویش گنابادی در جریان درگیریهای شب گذشته و صبح امروز …