صفحه اصلی / اجتماعي / تجمع اعتراضی گروهی ازمبل فروشان درقائم شهر
تجمع اعتراضی گروهی ازمبل فروشان درقائم شهر
تجمع اعتراضی گروهی ازمبل فروشان درقائم شهر

تجمع اعتراضی گروهی ازمبل فروشان درقائم شهر

تجمع اعتراضی گروهی ازمبل فروشان درقائم شهر
تجمع اعتراضی گروهی ازمبل فروشان درقائم شهر

تجمع اعتراضی گروهی ازمبل فروشان درقائم شهر

تجمع اعتراضی گروهی ازمبل فروشان درقائم شهر

 

تجمع اعتراضی گروهی ازمبل فروشان درقائم شهر

عصر روز یکشنبه ۱۹ دی ماه ۹۵ عده زیادی از فروشندگان مبلمان مازندران در اعتراض به برگزاری نمایشگاه فروش مبلمان در مقابل محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مازندران واقع در شهرستان قائمشهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
قرار بود روز یکشنبه ۱۹  دی تجهیزات به این نمایشگاه حمل شود و دوشنبه ۲۰ دی زمان برگزاری این نمایشگاه بود که فروشندگان مانع این کار شدند.
یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه مبلمان شهرستان ساری گفت با وجود اعتراضات اما استاندار و فرماندار سکوت کرده اند و ما هم تا زمانی‌که حق خود را نگیریم اجازه ورود تجهیزات را به محل برپایی نمایشگاه نمی‌دهیم.

خبرها را از کانال جوانه ها در تلگرام دنبال کنید
https://telegram.me/javanea

Check Also

صحبتهاى يك دانشجو در دانشگاه تبريز و به محاکمه کشاندن مسولین حکومتی در جمع دانشجویان

صحبتهاى یک دانشجو در دانشگاه تبریز و به محاکمه کشاندن مسولین حکومتی در جمع دانشجویان

صحبتهاى یک دانشجو در دانشگاه تبریز و به محاکمه کشاندن مسولین حکومتی در جمع دانشجویان …