صفحه اصلی / درباره ما

درباره ما

سایت جوانه ها بازتاب دهنده حرفها؛ خبرها و دردهای شما است
سایت جوانه ها بیان کننده مشکلات و مطالبات برحق کارگران،فرهنگیان،دانشجویان،پرستاران، اقلیت های قومی و مذهبی؛ زنان و زندانیان است
ما در این مجموعه با حفظ استقلال خبری و کاری در پی آن هستیم که بدون سانسور مطالبات مردم ایران را بازتاب دهیم و در این مسیر دستان شما را بعنوان همکاران خود می فشاریم
ما به هیچ حزب و جریانی وابسته نیستیم و خواهان برچیده شدن نظام ولایت فقیه از ایران هستیم.خبرنگاران ما دوستانی هستند که بطور افتخاری اخبار و تحولات را در اختیارمان قرار می دهند
ما خواهان ایرانی آزاد و صلح جو، ایرانی بدون اعدام و زندان و شکنجه هستیم
ما خواهان ایرانی هستیم که زنان و جوانان در آن بخاطر نحوه پوشش و انتخاب نحوه زندگی خود مورد تحقیر و توهین قرار نگیرند و حقوقشان همانگونه که شایسته زن ایرانی است تامین گردد
ما خواهان ایرانی هستیم که در آن آحاد ملت در انتخاب دین و عقیده خود آزاد باشند و به این دلیل به زندان نیفتند
ما هزینه هایمان را از طریق شبکه دوستان و یاران جوانه ها تامین می کنیم